Tájékoztató szerződésátruházásról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy 2024. január 01-től az OPC Networks Kft. (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 29., adószám: 27925016-2-03) szerződésátruházással átveszi az Ön hírközlési szolgáltatási szerződését, mivel ettől a dátumtól cégünk az Ön településén már nem végez hírközlési tevékenységet.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 132. § (5) bekezdés alapján, az egyoldalú szerződésmódosítás miatt, jelen értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal jogosult felmondani jogkövetkezmények nélkül a hírközlési szerződését.

Felhívjuk figyelmét, hogy az LRT-KTV Távközlési Szolgáltató Kft. által kiállított, 2023. december 31-ig

terjedő időszakra vonatkozó számláját cégünk felé kell fizetnie.

A 2024. január hónaptól esedékes havi díjak rendezésével kapcsolatos tudnivalók:

 

  1. január 01-től az OPC Networks Kft.-től kapják meg az aktuális szolgáltatási számlát, és az alábbi bankszámlára kell azt befizetni:

Kedvezményezett: OPC Networks Kft.

Számlaszám: 11732002-23572489-00000000 Számlavezető: OTP Bank Nyrt.

A folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében ügyféladatait az OPC Networks Kft. a szolgáltatás nyújtásához szükséges indokolt mértékben adatkezelőként kezeli. Az adattovábbításhoz az Ön előzetes hozzájárulására nincs szükség.

Amennyiben az adattovábbítás ellen tiltakozik, kérjük, hogy keresse Társaságunkat írásban, jelen

értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Postacím: 1047 Budapest, Fóti út 56.

E-mail: info@lrt-ktv.hu

Ebben az esetben adatainak átadására nem kerül sor, azonban az LRT-KTV Távközlési Szolgáltató Kft. a

szerződését felmondja.

A jogutódlással a jelenlegi előfizetésének feltételei nem változnak, de lehetősége van az OPC NETWORKS Kft. más csomagjaira váltani, amennyiben az adott területen műszakilag megoldható annak szolgáltatása.

Az OPC Networks Kft. ÁSZF-e az alábbi címen érhető el: https://opcnet.hu/aszf

 

Az OPC Networks Kft. E-mail: info@opcnet.hu

OPC NETWORKS Kft. ügyfélszolgálata telefonon elérhető: 1276 Köszönjük, hogy bennünket tisztelt meg bizalmával!

Tisztelettel

Kalamár János